Port Gdynia


Lega U.T.C. transport specjalny, spedycja i agencja celna z siedzibą w Gdyni działa prężnie na rynku logistycznym od 1993 roku.

Oferujemy następujący wahlarz usług:

  • pełna obsługa portowa ładunków w portach Gdańsk i Gdynia
  • organizacja przewozów towarów w kontenerach
  • transport ponadnormatywny – ponadgabarytowy
  • transport lądowy, bądź drogą morską
  • kompleksowa spedycja ładunków niebezpiecznych (ADR., IMCO)
  • atrakcyjne kwotowania poprzez bezpośrednie negocjacje z armatorami (wszystkie kierunki świata)
  • doradztwo w dziedzinie transportu i logistyki

Oferujemy pełną obsługę transportowo-spedycyjną i celną towarów w imporcie, eksporcie i tranzycie – zarówno w transporcie morskim, jak i lądowym dla ładunków masowych, drobnicowych, ponadgabarytowych, niebezpiecznych oraz skonteneryzowanych.

Oferta

Obsługa ładunków ciężkich i ponadgabarytowych w Baltic Container Terminal Gdynia