Transport śródlądowy


Oferujemy organizację transportu śródlądowego z wykorzystaniem całej dostępnej sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce i Europie. Organizacja transportu obejmuje dobór odpowiedniej jednostki pływającej (barka, ponton), wytyczenie trasy pod kątem możliwości wykonania przewozu (stan wód, śluzy, prześwity mostowe), a także przygotwanie załadunku i wyładunku.