Transport śródlądowy


Oferujemy organizację transportu śródlądowego z wykorzystaniem całej dostępnej sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce i Europie. Organizacja transportu obejmuje dobór odpowiedniej jednostki pływającej (barka, ponton), wytyczenie trasy pod kątem możliwości wykonania przewozu (stan wód, śluzy, prześwity mostowe), a także przygotwanie załadunku i wyładunku.

LEGA U.T.C.

NIP 584-095-08-06
REGON 190236962
KRS 43296

KONTAKT
  • ul. Janka Wiśniewskiego 31, 81-183 Gdynia
  • +48 58 621 36 36
  • lega@lega.pl